Nieuws uit Rio - April 2020

Beste lezers,
Ook hier in Rio de Janeiro is ons leven drastisch veranderd door het coronavirus. We danken God voor onze gezondheid, en van onze kinderen. De scholen zijn nog steeds dicht, minimaal tot eind mei. Nina en Pérola krijgen ‘taken/werkjes’ van de crèche en Nederlandse les om thuis te doen, en ook videogesprekken met de juf en andere kinderen uit de klas. Ze vinden het, net als wij, soms wel lastig om zo lang binnen te blijven, ook omdat wij in een appartement wonen.

In deze tijd van angst en onzekerheid mogen we vasthouden aan Gods Woord, Hij is met ons. Hij heeft de dood overwonnen, in Hem hebben wij het eeuwige Leven. In Isaias 41 lezen wij deze mooie belofte - Wees niet bevreesd, want Ik ben met U, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

We leven hier nu al 5 weken in quarantaine en vanaf vorige week is het verplicht geworden om een masker te dragen op straat. Wij gaan maar heel af en toe naar buiten, bijvoorbeeld voor boodschappen bij supermarkt/drogist, of naar de basis van Jocum in Borel, of voor hulp aan families.

Bij Jocum hebben we een rooster gemaakt voor de gebedsochtenden, zodat er telkens maximaal 3-4 stafleden in de gebedsruimte zijn in verband met de benodigde afstand. Lieke gaat elke dinsdag bijvoorbeeld. Ook gaan we één keer in de week bij de crèche langs. De normale activiteiten van Jocum liggen stil, sinds de week dat ook de scholen dicht zijn gegaan, zoals de lessen op de crèche, het voetbalproject en meisjesprojecten.

Jocum richt zich nu voornamelijk op noodhulp, distributie van voedselpakketten, hygiënische producten en maskers in Borel, maar ook in andere sloppenwijken, met dank aan het grote aantal giften voor de solidariteitscampagne. Ook helpen we mensen bij het registreren voor het ontvangen van ‘overheidshulp’, een bedrag van ongeveer 100 euro per persoon per maand, waarbij veel mensen moeilijkheden ondervinden bij het aanvragen en ontvangen. Het is nog onzeker of de overheid de grote aantallen aanvragen aankan. Door de coronacrisis zijn veel mensen hun werk kwijt, en in Brazilië zijn er veel informele werkers die bij het verliezen van hun werk, geen uitkering ontvangen, vaak dagloners, schoonmakers etc. Geen werk, betekent geen salaris die dag en geen eten. In de sloppenwijken zijn er nu dus veel families die echt honger lijden.

We hebben vorige week bijvoorbeeld een vrouw geholpen, een alleenstaande moeder met 3 kinderen, waarvan de jongste ziek is en behandeld moet worden in een ziekenhuis op 1,5 uur afstand van Borel. Zij was bij vrienden in huis, zonder geld om de bus en trein te betalen. We hebben haar geholpen met het vervoer en een voedselpakket. We hebben nog steeds contact met hen, nu ze bij familie zijn die vlakbij dit ziekenhuis woont. We mochten ook met haar bidden. Ook hebben we boodschappen mogen doen voor een oudere vrouw die in quarantaine thuis is, omdat ze besmet is met het coronavirus. Normaal gesproken werkt zij als schoonmaakster bij een familie thuis, maar nu is dat niet mogelijk, en ze wordt ook niet doorbetaald nu ze thuis is.

We hebben afgelopen week een toename gezien van het aantal coronagevallen in Borel. Er is ook al een aantal mensen aan overleden, onder wie een dominee die erg geliefd was in de wijk; wat verdrietig! Wij zijn bezorgd omdat veel mensen zich niet houden aan de quarantaineregels, en we zien dus veel volwassenen en kinderen die niet thuis blijven.
We werken ook aan bewustwording, en we zien de contacten (op 2 meter afstand) bij het geven van voedselpakketten ook als een kans om een boodschap van Hoop te brengen. We bidden voor wijsheid en orde voor de regering, er is hier in Brazilië veel onenigheid tussen de president en de ministers, wat soms tot ontslag van een minister leidt. Dit is niet bevorderlijk voor de situatie in het land. Ook bidden we voor degenen die in de gezondheidszorg werken, vaak zonder het geschikte materiaal. Ook zijn er al verschillende staten in Brazilië waar de ziekenhuizen overvol zijn, en er geen plek meer is op intensive care.

Hartelijk dank voor uw steun en voor uw gebeden
Groeten en Gods zegen,
Lieke, Magno en de kinderen

Voedselpakketten

Reacties

Populaire posts