contact.

E-mail: liekeinrio@gmail.com

contactadres Brazilië na vertrek
Lieke en Magno
Rua Conde de Bonfim 1186, ap. 301
20530-003, Tijuca
Rio de Janeiro - RJ
Brasil

thuisfrontcommissie (TFC)
Jan Dirk van Nifterik
Dirk van Genderen (info@dirkvangenderen.nl)
Marieke van den Dool (mariek123@hotmail.com)
Aafke van der Ham
Geert van den Broek
Joke Bijman
Leo Oosterom
Teus de With

Deze enthousiaste mensen ondersteunen ons vanuit Nederland. We zijn van elkaar afhankelijk en we hebben het zelfde doel voor ogen. De taken van deze commissie zijn:
a. Gebed. Dit werk kan niet zonder gebed.
b. Financiële steun. De TFC maakt zich sterk om zoveel mogelijk financiële steun voor het project te krijgen. Hierbij hoort ook fondswerving. Daar staat tegenover dat ze ons stimuleert verslag uit te brengen naar de sponsors.
c. Informeren. Het is belangrijk dat sponsors en andere betrokkenen geïnformeerd worden over ons werk.
d. Schakel. De thuisfrontcommissie vormt de schakel tussen ons en de gemeente (CGK Noordeloos), de sponsors etc.

Populaire posts