sponsor ons werk.

U kunt, samen met ons, de opvoeding van gediscrimineerde, kansarme kinderen in Brazilië verrijken. U kunt een bijdrage leveren aan de verandering van de uitzichtloze situatie in Borel door het veranderen van de jeugd van deze wijk, wanneer zij Jezus leren kennen. Sponsor ons in ons werk met de (straat)kinderen in de sloppenwijk. Zonder u kunnen wij dit werk niet doen.

Wij willen u vragen om gebed en betrokkenheid bij de voorbereidingen en uitvoering van dit project. Het is belangrijk mensen om ons heen te hebben die bidden voor het werk, wij geloven in de kracht van het gebed. Wij vertrouwen op God. Wij hebben financiële ondersteuning nodig in het bekostigen van ons verblijf in Brazilië, gezien het vrijwillig karakter van dit werk. Wij als vrijwilligers, vormen dus samen met u een team.

Lees onder hoe | wat. meer over ons werk in Brazilië. Uit onze financiële begroting blijkt dat wij in Brazilië voor slechts € 2000,- per maand in staat zijn in de sloppenwijk te wonen en te werken. Hier zitten bijvoorbeeld verzekeringen, kost- en inwoning en vervoerskosten bij inbegrepen. U kunt deze begroting bij ons opvragen.
Gezocht: 80 mensen die sponsoren voor € 25,- per maand.
Dat is omgerekend nog geen euro per dag.
Uw giften kunnen overgemaakt worden op één van de rekeningnummers van Stichting HVC: ABN/AMRO 561455139; giro 3134057 o.v.v. 'Brazilië' of '8088'. Dit is ons projectnummer. Doneer online op www.stichtinghvc.nl: klik hier. Hier kunt u ook de stichting machtigen om uw gift automatisch af te schrijven. Uw giften komen dan bij ons terecht.
Stichting HVC is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften zijn dus belastingaftrekbaar. Stichting HVC ondersteunt ons met haar expertise op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Bovendien helpt zij ons met de boekhouding. Kijk bij contact. om meer te lezen over de thuisfrontcommissie die zich richt op gebedsondersteuning, informatievoorziening en fondsenwerving in Nederland, zodat wij ons in Brazilië op het werk kunnen concentreren. Voor meer informatie mailt u naar: liekeinrio@gmail.com.

De genoemde sponsorbedragen zijn bedoeld ter illustratie. Vanzelfsprekend is dit werk met elke bijdrage enorm geholpen. Steun bijvoorbeeld met € 10,- per maand. 200 sponsors bereiken dan evenveel. Er zijn verschillende mogelijkheden; maandelijks, jaarlijks of eenmalig. Wij zijn actief bezig met het zoeken van sponsors. Extra giften worden rechtstreeks in het project geïnvesteerd.

Populaire posts