Nieuws uit Rio - Juli 2018

Lieve Lezers,

Afgelopen maand is bij Jocum Borel een kapperscursus begonnen, voor jongeren en volwassenen in Borel, om zich te professionaliseren in haarverzorging, manicure, et cetera om zo te kunnen werken en een vast inkomen te hebben. Ook Magno doet mee, hij heeft al een aantal jaar ervaring als kapper.
Ook zijn we als Jocum weer begonnen met evangelisatie en aanbidding op straat in Borel. We doen dit één tot twee keer per maand op vrijdagavond, op verschillende strategische plekken in de wijk. We geloven dat God werkt door gebed en aanbidding, en het doorgeven van Zijn Woord.
Met Pérola gaat het goed op de crèche. De eerste week van juli wordt op de crèche het jaarlijkse winterfeest georganiseerd, met spelletjes en lekker eten, samen met de families.
Met ons gaat het goed, we danken de Heere voor Zijn zorg en bescherming. Nina is alweer bijna drie maanden oud, en heeft al leren duimen! We kijken uit naar juli, wanneer Magno een weekje vakantie heeft, om als gezin even samen uit te rusten.
We bidden en vragen gebed voor de vijf jongens die de cursus gevolgd hebben en aangaven de Heere Jezus te willen volgen, dat ze ondanks de verleidingen in Borel sterk mogen zijn en steeds weer die keuze mogen maken. Acácio is nu hulptimmerman bij de crèche.
We komen wekelijks met hen samen, bij ons thuis of op de basis, om samen te bidden, de Bijbel te lezen en te praten over moeilijkheden. We bidden om hun bekering. Bidt u mee?
Magno is dankbaar voor het grote aantal jongens dat zijn voetbaltrainingen bezoekt. Elke training begint hij met een overdenking uit de Bijbel en gebed. Er zijn wel veel jongens die geen voetbalschoenen hebben, daar vragen we donaties voor hier in Brazilië.
Ondanks dat Lieke nog met verlof is, werken we ook bij ons thuis met de kinderen en jongeren uit Borel. Naast de jongens vangen we ook elk weekend een aantal tienermeisjes uit Borel op, van wie we weten dat ze in een risicosituatie opgroeien. Zo kunnen ze hier een paar dagen spelen, van de Heere Jezus horen en zo ook even deel uitmaken van een familie, met een vader en moeder, als basis. We nemen deze meisjes op zondag ook mee naar onze kerk, waar ze mee doen aan de zondagsschool.
We danken u voor uw meeleven, voor uw steun en vragen uw gebed voor de projecten, voor bescherming voor de staf, voor onszelf en voor Nina en Pérola, en voor alle kinderen en jongeren in Borel....
Hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst,
Lieke, Magno, Pérola en Nina

Reacties

Populaire posts