Nieuws uit Rio - Maart 2018


Lieve lezers,

Magno is tijdens het carnaval met nog vijf jongens uit Borel naar Ouro Preto, in de staat Minas Gerais, geweest om mee te doen aan evangelisatie activiteiten onder de carnavalsgangers. Ze kijken terug op een gezegende week, waarin de jongens een bijzondere ervaring rijker zijn, en we bidden voor de mensen die ze hebben leren kennen en hebben bereikt met het Evangelie.

Wij van JOCUM Borel organiseren van 18-31 maart een twee weken durende intensieve cursus Videira (Wijnstok, Johannes 15) voor vijf van de jongens die we al lange tijd begeleiden, via het voetbalproject en de ijswinkel. Het doel van de cursus is om de Weg van de Genade duidelijk te behandelen (Schepping, Zondeval en Verlossing), door lessen en andere activiteiten, om de jongens zo de mogelijkheid te geven om God beter te leren kennen en Zijn Woord en een kans om een keuze te maken als volgeling van Jezus Christus. We danken de sponsors die ons helpen deze twee weken te bekostigen en bidden voor het team van JOCUM dat hierbij betrokken zal zijn samen met ons, zodat dit een leerzame ervaring voor de jongens mag zijn en verschil zal maken in hun verdere leven. Uw bijdrage voor deze cursus is nog van harte welkom, omdat er nog een aantal dingen nodig zijn, zoals transportkosten, en ontbijt.

In mei begint onze fulltime DTS, als de jongens willen, mogen ze daar ook aan mee doen (drie maanden theorie en twee maanden praktijk, waarbij God kennen en Hem bekend maken centraal staat).

Het voetbalproject en de huiswerkbijles is ook al weer van start gegaan vanaf februari, net als alle andere activiteiten van Jocum (muziekschool, eerste hulp, meisjesproject, creche etc.). Lieke is samen met Andrea druk bezig met het op orde brengen van de administratie van de laatste maanden. We wachten nog steeds op de vertraagde subsidie van de gemeente voor de crèche. Ook krijgen we steeds weer verzoeken van mensen die voor een tijd vrijwilligerswerk willen komen doen, die we ook zo goed mogelijk gaan ontvangen. We gaan ook weer regelmatig verschillende mensen uit Borel (jong en oud) bij ons op de koffie uitnodigen nu ons huis meer ingericht is, waarbij we ook samen uit de Bijbel lezen en bidden.

Pérola is op 19 februari weer begonnen op het Kinderdagverblijf, in een andere klas, met een nieuwe juf, maar met dezelfde kinderen, na een lange tijd vakantie is het wel weer even wennen. Wilt u ook bidden voor Lieke, nu de laatste weken van de zwangerschap snel gaan. In april is ze uitgerekend, dus we zijn ook bezig met de laatste voorbereidingen, kleding wassen etc. We zijn dankbaar dat het allemaal goed gaat. Vorige week hebben onze collega's van Jocum en Creche een babyshower georganiseerd voor ons, waarbij we alvast een aantal pakken luiers hebben gekregen, een hele gezellige middag! Alle beetjes helpen, straks met nog een baby in huis, haha!

Bidt u ook mee voor de stad Rio de Janeiro, nu de president een plan heeft ingevoerd om in te grijpen in de publieke veiligheid van de stad, waarbij het leger de politieafdelingen zal gaan aansturen? Er is hier veel discussie over deze beslissing, wij bidden om Gods wijsheid en bescherming voor allen. Rio de Janeiro is niet de onveiligste stad van Brazilië, hoewel de laatste maanden de veiligheidssituatie niet verbetert.

Magno is begonnen met een nieuw project: het maken van meubels en accessoires voor decoratie, met hout wat we vinden of krijgen, samen met een paar geïnteresseerde jongens in Borel. We bidden nog voor een plek voor de werkplaats, een naam, en een plan van aanpak. We leggen ook contacten met sponsors om de benodigde gereedschappen te kunnen kopen.

We danken u voor uw steun en gebeden en wensen u Gods zegen toe,
Lieke, Magno en Pérola

Pérola op de Creche

Cursus Videira (1)

Cursus Videira (2)

Dagopening voetbal

Training

Meisjesproject Alices

Reacties

Populaire posts